plakat z hasłem stop pożarom traw połowa plakatu topożr połowa to zielona trawa i drzewo

Nie wypalaj traw! Chroń siebie i środowisko przyrodnicze

Wraz z nadejściem wiosny pojawia się po raz kolejny problem wypalania traw. To ogromne straty przyrodnicze, finansowe, zniszczenia obszarów rolniczych, lasów, zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Wbrew powszechnej opinii, pożar nie ubogaca gleby, a niszczy ją. Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione prawem.

Wypalanie traw powoduje:

  • śmierć wielu gatunków zwierząt;
  • zniszczenie wielu gatunków roślin;
  • zmniejszenie bioróżnorodności;
  • przesuszenie i wyjałowienie gleby;
  • a przede wszystkim – groźbę rozprzestrzenienia się pożaru na lasy i zabudowania ludzi, ponieważ wysuszona po zimie trawa pali się bardzo szybko.

Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione prawem. Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach, Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. zł do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.