Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski, Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz

Nowa inwestycja w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku-Zdroju wzbogacony został o instalację gazów medycznych, która doprowadzona została do 120 łóżek. Inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W szpitalu gościł marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 

O wyposażeniu w instalację tlenową Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zadecydował wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Koniusz.

Inwestycja realizowana była w formie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą generalnym była firma Anna BUD Sp. z o.o. Prace prowadzone były w bloku „C” i „C1” szpitala. Ponadto powstały fundamenty pod zbiornik z tlenem wraz z ogrodzeniem, fundamenty pod parownicę oraz wiata wraz z rampą butlową. Dokonano adaptacji pomieszczenia przeznaczonego pod sprężarkownię wraz z dostawą sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza.
Instalację zaprezentował członek Zarządu “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Stanisław Grzesiak oraz dyrektor szpitala, radny Sejmiku Województwa Maciej Gawin. Wykonane prace pozwoliły na stworzenie bazy 120 łóżek z dostępem do gazów medycznych, z czego 12 znajduje się w sali intensywnej terapii.

– W momencie rozpoczęcia inwestycji trudno było przewidzieć, jak pandemia się będzie rozwijała. Cieszę się, że wychodzimy z czasu pandemii. Mam nadzieję, że ona nie pojawi się ponownie. Dzięki dobrej woli i współpracy władz województwa i Zarządu Uzdrowiska udało się uzyskać zamierzony efekt w postaci instalacji tlenowej –zaznaczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Inwestycja była jedną z ostatnich realizowanych z tzw. funduszu covidowego. Realizacja zadania została podjęta w czasie, gdy wciąż wiele osób chorowało na COVID-19.

– Wszyscy pamiętamy moment, gdy system opieki medycznej był u kresu wytrzymałości, wówczas powstał szpital tymczasowy w Targach Kielce, było to jednak rozwiązanie na pewien krótki, określony okres. Dlatego należało odpowiedzieć na pytanie, czy tworzyć szpital polowy, czy stworzyć warunki na stałe, które można będzie wykorzystać w razie potrzeby. Dlatego korzystając z potencjału Uzdrowiska Busko-Zdrój, zamontowano instalację gazów medycznych, która może mieć różne zastosowanie, nie tylko w leczeniu COVID-19 – podkreślił wojewoda  Zbigniew Koniusz.

Inwestycja jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnego nawrotu pandemii COVID-19, lub pojawienia się innych chorób. Jednak jej zastosowanie może być znacznie szersze, także w leczeniu uzdrowiskowym. Zamontowana na stałe w obiekcie medycznym, instalacja tlenowa jest formą gwarancji bezpieczeństwa, dającą nowe możliwości rozszerzenia oferty leczniczej Uzdrowiska Busko-Zdrój.

fot. Uzdrowisko “Busko-Zdrój”

Galeria zdjęć