Aad 9688fotops

Nowa pracownia diagnostyki i leczenia chorób plamki żółtej

Nowoczesny sprzęt do monitorowania stanu siatkówki oka pacjenta wzbogacił nową pracownię diagnostyki i leczenia chorób plamki żółtej Kliniki Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W uroczystym otwarciu gabinetu wzięli udział marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Andrzej Pruś, dyrektorzy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Anna Nocuń i Tomasz Jagiełło oraz Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Nowa pracownia diagnostyki i leczenia chorób plamki żółtej powstała w pomieszczeniach dawnej izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
– Pracownia wzbogaciła się o nowy sprzęt okulistyczny do leczenia chorób plamki żółtej. Mam nadzieję, że dzięki temu skróci się czas oczekiwania od momentu wykrycia choroby do wdrożenia leczenia, a badaniem objętych zostanie większa ilość pacjentów niż dotychczas – mówił marszałek Adam Jarubas.

Schorzenia plamki żółtej są schorzeniami w których szybkość wdrożenia leczenia ma istotny wpływ na rokowania. Dotychczas pacjent od momentu wykrycia choroby do czasu podania zastrzyku doszklistego czekał nawet kilka miesięcy.

– Schorzenia plamki żółtej nazywane jest ślepotą XXI wieku i dotyczy coraz liczniejszej grupy ludzi. Pierwsze objawy mogą się pojawić około 50 roku życia, czyli dotyczą osób aktywnych zawodowo
Powstanie tej pracowni będzie szybką ścieżką diagnostyczną i leczniczą dla dużej grupy pacjentów z województwa świętokrzyskiego i nie tylko – poinformował Michał Biskup kierownik Kliniki Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni oraz jej wyposażenie w meble i w podstawowy sprzęt. Całość sfinansowana została z środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Urząd Marszałkowski dofinansował zakup sprzętu na potrzeby nowo otwartej pracowni – tonometru i lampy szczelinowej, których łączna wartość wyniosła około 43 tys. zł.

Galeria zdjęć

Lokalizacja