Zdjęcie Ogólne Z Prawej Strony Premier Mateusz Morawiecki

Nowa unijna perspektywa finansowa została zainaugurowana

Andrzej Bętkowski marszałek województwa świętokrzyskiego wziął udział w spotkaniu, oficjalnie otwierającym nową unijną perspektywę finansową 2021-2027 w Polsce. W spotkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli premier RP Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Unii Europejskiej Komisarz ds. Spójności i Reform Elisa Ferreira oraz Komisarz ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych Nicolas Schmit.

W województwie świętokrzyskim rozpoczyna się właśnie realizacja nowego regionalnego programu operacyjnego – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Skorzystamy z olbrzymiej kwoty – 1 mld 456 mln EUR. Pieniądze te będą wykorzystywane m.in. na:

• projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
• projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym.

Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców:

Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska
Priorytet 3. Fundusze Europejskie na mobilność miejską
Priorytet 4. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego
Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego
Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych
Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo
Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia
Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne
Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy
Priorytet 11. Pomoc Techniczna EFRR

Do najważniejszych obszarów, na które zostaną przeznaczone fundusze europejskie w nowej perspektywie, należą:

  • projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz wspierające rozwój świętokrzyskich przedsiębiorstw – 215 mln EUR
  • projekty ukierunkowane na efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową (w tym budowę kanalizacji), gospodarowanie odpadami, a także na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa i różnorodności biologicznej – 355 mln EUR
  • projekty związane z infrastrukturą w transporcie – na drogi wojewódzkie zostanie przeznaczone 85,5 mln EUR, czyli 45% alokacji transportowej. Dzięki tym uzgodnieniom będziemy mogli zrealizować kluczowe dla województwa inwestycje drogowe, w tym obwodnice, które ograniczą ruch samochodowy w miastach i wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto 54,5 mln EUR przeznaczymy na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ścieżki rowerowe oraz 50 mln EUR – na wspieranie mobilności miejskiej.
  • projekty wspierające rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz infrastruktury w kulturze i turystyce – łącznie na ten cel przeznaczymy 104,5 mln EUR.
  • projekty partnerskie, które będą odpowiedzią na problemy danego obszaru i potrzeby społeczności lokalnej. Będą temu służyć instrumenty terytorialne, takie jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Inny Instrument Terytorialny (IIT), który jest nowym instrumentem i będzie wdrażany po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027, będzie również wdrażany instrument RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Instrumenty terytorialne zachęcą do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów, a na ich wdrażanie przeznaczymy 145 mln EUR.
  • działania zdrowotne, społeczne, edukacyjne oraz wsparcie rynku pracy w ramach EFS+ – prawie 405 mln EUR

Podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski otrzymał decyzję zatwierdzającą program “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

W uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, wziął udział również Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć