Nowa wersja ustawy o reformie finansów publicznych

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję ustawy wprowadzającej reformę finansów publicznych. Projekt zawiera m.in. procedurę likwidacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, a także reguluje sytuację ich pracowników.

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję ustawy wprowadzającej reformę finansów publicznych. Projekt zawiera m.in. procedurę likwidacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, a także reguluje sytuację ich pracowników. Zgodnie z propozycją MF w przypadku likwidacji zakładów budżetowych wymagana będzie decyzja organu stanowiącego jst, a odpowiednia uchwała będzie musiała zawierać przeznaczenie dotychczasowego mienia. Pozostałe po likwidacji zobowiązania ma przejąć organ, który przeprowadza likwidację albo nowo utworzona jednostka organizacyjna. Gospodarstwo pomocnicze zlikwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uzyskaniu opinii wójta (gmina) lub zarządu (powiat i województwo). W 2008 roku (z dniem wejścia w życie ustawy, ale nie później niż z dniem 31 grudnia 2008 r.) znikną też fundusze celowe, w tym gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Znajdujące się na ich kontach środki pieniężne staną się dochodami jst. Zgodnie z projektem samorządy będą musiały szybciej podejmować uchwały budżetowe. Od 1 stycznia 2008 będą obowiązywać przepisy, na mocy których gminy, powiaty i województwa będą uchwalać plan finansowy nie do końca marca, tak jak jest obecnie, ale do 31 stycznia. Po tym terminie właściwa RIO ma miesiąc na ustalenie budżetu w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Stosunki pracy z pracownikami zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wygasają z dniem zakończenia likwidacji, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostaną im zaproponowane przez organ likwidujący, nowe warunki pracy. Osoby zatrudnione w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, staną się pracownikami urzędów marszałkowskich.

Projekt ustawy wprowadzającej

Uzasadnienie

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl