Budynek Muzeum S.Żeromskiego

Nowa wystawa w Muzeum Stefana Żeromskiego

Od 28 marca w Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach – oddziale Muzeum Narodowego – będzie można oglądać ekspozycję pt. “Wolność to wielka rzecz. Żeromski w Rapperswilu”. Zaprezentuje ona działania pisarza w w pierwszym na świecie polskim muzeum – Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii. Celem ekspozycji będzie pokazanie, jak praca w bibliotece rapperswilskiego muzeum wpłynęła na kształtowanie się sympatii i poglądów politycznych Żeromskiego oraz przybliżenie historii powstania i działalności placówki.

Na wystawie będą prezentowane ocalałe zbiory Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, będące obecnie własnością: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wystawę wzbogaci publicystyka oraz korespondencja Żeromskiego dotycząca spraw muzealnych.

Wystawa będzie dostępna od 28 marca do 5 listopada. Muzeum Narodowe w Kielcach po raz pierwszy po II wojnie światowej zaprezentuje zbiory ze szwajcarskiego muzeum.