Nowi członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie

Nowi członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie

71 członków liczy już Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Zarząd Województwa podjął uchwałę o przyznaniu ponownego członkostwa w sieci 65 podmiotom i przyjęciu w poczet członków 6 nowych podmiotów.

Nowo przyjęci to: WSP Społem Kielce; Gospodarstwo Rybackie Górki Sp. z o.o.; P.P.H.U. JURiDAN; DEF Furmańczyk Dariusz; Gospodarstwo Rybackie „Budy”; Gospodarstwo Rolne Ewy i Jerzego Walczyków.

Zgodnie z zasadami Sieci członkostwo przyznawane jest na 2 lata. Wnioski oceniane są przez Zespół Opiniujący ds. Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego pod kątem spełniania przez podmioty członkowskie wymogów i obowiązków narzuconych zasadami członkostwa w sieci. Do ponownego przyznania członkostwa Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska rekomenduje wnioski, które uzyskały pozytywną opinię Zespołu. Podmioty ponownie aplikujące do Sieci doskonale reprezentują region świętokrzyski na rynku żywności wysokiej jakości i przyczyniają się do jej promocji nie tylko wśród rodzimych konsumentów, ale i wśród turystów spoza województwa.

Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie istnieje w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy zwanej Europejską Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK). Członkami świętokrzyskiej sieci mogą być: gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności, sklepy i restauracje, które spełniają wymagania opisane w Zasadach Funkcjonowania Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.

Biuro Prasowe UMWŚ