Nowi członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Nowi członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Cztery osoby uzupełniły skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Nominacje członkowskie nowo powołanym wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i senator Krzysztof Słoń. Do rady dołączyli: Stefan Bąk, Ewa Kopycińska, ks. Bogusław Pitucha i ks. Witold Janocha, który został przewodniczącym tego gremium.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z siedmiu osób powoływanych na czteroletnią kadencję spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego. Gremium spotyka się przynajmniej raz na kwartał.

– Dokonaliśmy zmian w składzie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Przyjmując rezygnacje poprzednich członków, na ich miejsce powołaliśmy nowe osoby, które dziś otrzymują nominacje – poinformowała Renata Janik. – Mam nadzieję, że Rada składająca się z członków o tak bogatym doświadczeniu zawodowym i społecznym będzie nas mocno wspierać swoimi pomysłami. Ufam, że będziecie Państwo głosem środowiska organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych. Liczymy na dobrą i aktywną współpracę – dodała wicemarszałek.

Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych funkcjonują przy marszałkach województw. To organy opiniodawczo-doradcze. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

– Cieszę się, że mogę poznać gremium, które oferuje nam wsparcie w realizacji przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

O aktywnym zaangażowaniu w prace Rady zapewniła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. – Chętnie włączę się w prace Rady, aby jeszcze lepiej współdziałać w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych – mówiła dyrektor.

Podczas posiedzenia wybrano także prezydium Rady: przewodniczącym został ks. Witold Janocha, zastępcą przewodniczącego Michał Major, na sekretarza wybrana została Ewa Kopycińska. Ponadto wyznaczone zostały kierunki działań na najbliższy czas pracy Rady.

– Z tak dużym doświadczeniem, jakie wszyscy posiadamy, moglibyśmy opracować pewien harmonogram wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i nowych organizacji pozarządowych w regionie – mówił ks. Witold Janocha, przewodniczący Rady. – Myślę, że aby nasza praca była bardziej skuteczna, Rada powinna spotykać się jak najczęściej. Potrzebujemy stworzyć ścieżkę współdziałania, a także określić nasze priorytety – zaznaczył.

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Ds. Osób Niepełnosprawnych (9)
 Przewodniczącym Rady został  ks. Witold Janocha

Obecny skład Rady:

  1. Stefan Bąk – członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, w powiecie odpowiada za służbę zdrowia i pomoc społeczną.
  2. Ks. dr hab. Witold Janocha – przewodniczący i założyciel Fundacji „Gramy z Tobą”, był dyrektorem Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie, pełnił funkcję proboszcza w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, a od 2008 r. podjął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kierował Katedrą Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością. Obecnie kieruje Katedrą Życia Społecznego Rodziny.
  3. Ewa Kopycińska – zastępca kierownika Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR w Kielcach.
  4. Ks. Bogusław Pitucha – dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej.
  5. Michał Major – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” w Stykowie.
  6. Mariusz Pasek – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.
  7. Tomasz Łukawski – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gnojnie.

Do zadań Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. To również opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych jak i ocena ich realizacji. Rada opiniuje także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Lokalizacja