Dzieci Oglądają łazik Marsjański

Nowoczesne nauczanie dzięki funduszom unijnym

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola  im. Jana Pawła II w Samsonowie (gm. Zagnańsk) podsumowano dziś realizację projektu, którego celem był rozwój nowoczesnego nauczania. W ramach zadania, na  które placówka pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości blisko 380 tys. zł zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych)  oraz zorganizowano zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. W wydarzeniu udział wzięli wicemarszałek Renata Janik, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Paweł Łaski, wójt Zagnańska Wojciech Ślefarski oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus.

Projekt pn. „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK”  szkoła realizowała w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Od 1 września 2020 roku wzięło w nim udział 229 uczniów i 24 nauczycieli. Dla uczniów zrealizowano prowadzone z wykorzystaniem narzędzi TIK warsztaty z cyberbezpieczeństwa, zajęcia z języka polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz indywidualne zajęcia logopedyczne. Utworzono też koło fotograficzne. Z pieniędzy projektowych dokształcali się również nauczyciele, którzy uczestniczyli w warsztatach z prowadzenia e-dziennika i wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu.

Jednocześnie w szkole zmodernizowano szkolną sieć komputerową, która otrzymała dostęp do stałego łącza internetowego. Ponadto w ramach projektu placówka wzbogaciła się o  laptopy wraz z oprogramowaniem i pakietem MS OFFICE do sal lekcyjnych oraz  zestawy komputerowe wraz ze stolikami do pracowni multimedialnej, tablicę interaktywną z projektorem i laptopem, 80-calowe monitory z funkcją tablicy interaktywnej oraz rzutniki z ekranami. Zakupiono też drukarki laserowe, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe oraz specjalistyczne programy do zajęć dla uczniów z problemami logopedycznymi, dysleksją, zespołem Aspergera i ADHD.

– Wszyscy wiemy, jak wiele zyskują nasze dzieci, jeśli mogą pracować z nowoczesnym sprzętem dydaktycznym oraz gdy mają szansę uczestniczyć w  dodatkowych zajęciach, rozwijających ich wiedzę, pasję i umiejętności – mówiła podczas spotkania w Samsonowie wicemarszałek Renata Janik. – Gratuluję szkole realizacji tak wartościowego projektu i zachęcam, aby również w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 sięgali Państwo po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kolejne zadania edukacyjne, służące uczniom z gminy Zagnańsk – zachęcała wicemarszałek.

Całkowita wartość projektu to 436 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniosło 378 tys. zł.

Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja łazika marsjańskiego IMPULS, którym w ubiegłym tygodniu reprezentanci Politechniki Świętokrzyskiej wywalczyli 5 miejsce na zawodach w Stanach Zjednoczonych.