Dsc00450

Nowoczesny ośrodek zdrowia w Waśniowie

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk uczestniczyli w uroczystym otwarciu budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie. Wcześniej wzięli udział w sesji Rady Gminy.

Budujecie prawdziwą wspólnotę
– Jako przyjaciel gminy Waśniów dziękuję wam za naprawdę wytężoną pracę, bardzo dokładną, za wszystko, co w tej gminie udało się zrobić, za to, że daliście szansę samorządowi województwa, by zrealizować wszystkie plany – zwrócił się do radnych, sołtysów, pracowników gminy przewodniczący Arkadiusz Bąk. – Dziękuję za to, że dbacie o służbę zdrowia, za troskę o edukację. Nie tylko za piękne obiekty, ale i za to, co się w nich dzieje. Stać nas na to, że zrobiliśmy dużo dobrego. Dziękuję w imieniu samorządu województwa, radnych Sejmiku, w swoim własnym,
Arkadiusz Bąk życzył, by do budynku przychodni mieszkańcy udawali się jedynie w celach profilaktycznych. Wyraził zadowolenie, że jest w nim przygotowane dla dzieci piękne, kolorowe pomieszczenie. Cieszymy się, że mamy jakiś udział w tym, że macie państwo wygodniej. To pastwo dbacie o ludzi, troszczycie się o mieszkańców, o ich zdrowie.

– Jest takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się po tym, jak znoszą twój sukces – zażartował marszałek Adam Jarubas. – A my się z waszych sukcesów cieszymy. Wiemy, jak wcześniej wyglądały obiekty. Gratuluję panu wójtowi, który zawsze był dla nas inspiracją, bo prace w samorządzie zaczynał bardzo wcześnie i zawsze był przykładem, jak można łączyć młodzieńczy zapał z racjonalnością, rozsądkiem, który przychodzi z wiekiem, z olbrzymią empatią. Budujecie szacunek dla siebie, prawdziwą wspólnotę. Za lata współpracy całej radzie oraz sołtysom gratuluję, sołtysom. Dziękuję, że umacniacie naszą małą wspólnotę, bo przecież tam się rodzą najciekawsze projekty. Małe wspólnoty tworzą wielką przyszłość. My budujemy wielkie autostrady, ale zarastają nam trochę ścieżki do sąsiadów. I Wy jako najbliżej ludzi podejmujecie inicjatywy w imieniu ludzi. Dziękujemy za wszystko.
Marszałek Adam Jarubas pogratulował obiektu przychodni. Stwierdził, że gmina bardzo dobrze sobie radzi w pozyskiwaniu środków unijnych. Są opracowywane dobre projekty. – Jesteśmy pod wrażeniem, przeszliśmy każde pomieszczenie przychodni, życzymy, by tutaj, w tym ośrodku ten czas od przyjścia do wyzdrowienia za sprawą profesjonalnej kadry był jak najkrótszy – podkreślił.

Dzieci przecinały wstęgę
Marszałek Adam Jarubas i Arkadiusz Bąk podczas sesji wręczyli grupie mieszkańców, przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich podziękowania i dyplomy. Za wkład w przygotowanie i uświetnienie uroczystości w regionie otrzymały je: Elżbieta Chojnacka z Klubu Seniora, Elżbieta Machula z Grupy Sami Swoi, przewodniczące Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Panie i Panowie: w Śnieżkowicach – Zofia Czaja, w Jeżowie – Helena Tutalak, w Nowym Skoszynie – Krystyna Kozłowska, w Witosławicach – Ewa Wiącek, przewodnicząca Dziecięcego Zespołu Miniaturka, Danuta Kłonica.

Aad 4
Marszałek wręczył podziękowania mieszkankom gminy

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali niezbędny sprzęt służący do ratowania życia ludzi poszkodowanych w pożarach i wypadkach drogowych. Wręczono im także certyfikaty niezbędne do wykonywania zadań. Marszałek i przewodniczący wręczyli na ręce wójta Krzysztofa Gajewskiego medal 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego Gminie Waśniów.
Po sesji Rady Gminy odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanego budynku ośrodka zdrowia. Symboliczną wstęgę przecinały dzieci ze znanego zespołu folklorystycznego Miniaturka.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,5 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych z pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego – 1,1 mln zł. Budynek przychodni zdrowia został zmodernizowany, wykonano wiele prac remontowo-adaptacyjnych w starym budynku, dobudowano między innymi pomieszczenia, przebudowano instalacje centralnego ogrzewania, wymieniono instalacje elektryczną, wykonano prace adaptacyjne, dostosowano obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt medyczny, między innymi aparat USG, EKG, kardiomonitor, defibrylator, pulsoksymetr.

7212115684440 5912250485577875456 O
Budynek ośrodka zdrowia w Waśniowie

Lokalizacja