Pięcioosobowa grupa osób siedzi za stołem. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia

Nowoczesny sprzęt dla ŚCO

Nowoczesny tomograf komputerowy, który precyzyjnie wychwyci charakterystyczne dla koronawirusa zmiany w płucach, trafi do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Specjalistyczny sprzęt zostanie zakupiony dzięki wsparciu środków unijnych.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu o kwotę 2 mln 219 tys. zł unijnych funduszy przeznaczonych na konkurs z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

– Dzięki temu możliwy będzie zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, co z pewnością usprawni diagnostykę pacjentów covidowych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Nowoczesny tomograf jest niezwykle potrzebny do diagnozowania, a potem skutecznego leczenia chorych, których dotknął koronawirus. Pamiętajmy, że pandemia wciąż trwa i wielu pacjentów, którzy przeszli COVID -19, przez długi czas boryka się ze skutkami choroby.

Tomograf zostanie zakupiony w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, którego Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest partnerem.

– To bardzo ważne dla naszego szpitala i naszych pacjentów, ponieważ tomografia komputerowa jest podstawowym badaniem, bez którego dziś nie może się obejść onkologia. Tomografy w naszym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pracują przez siedem dni w tygodniu przez cały rok – mówi prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Można też dodać, że oprócz diagnostyki w chorobach nowotworowych tomografia komputerowa (niskodawkowa) jest wykorzystywana również w Programie profilaktyki raka płuca, który jest realizowany w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W samym tylko tym programie trzeba wykonać 6,7 tys. badań. Rocznie w ZDO ŚCO wykonywanych jest ok. 15 tys. badań tomograficznych.
Przypomnijmy, że w ramach działań związanych ze wsparciem placówek służby zdrowia, które walczą ze zdrowotnymi skutkami COVID-19, Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało już prawie 11 mln zł unijnego dofinansowania na zakup sprzętu medycznego.

Natomiast całkowita wartość „tarczy” dla placówek służby zdrowia z województwa świętokrzyskiego , którą decyzją Zarządu Województwa została wygospodarowana ze środków unijnych w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, wynosi ponad 56,7 mln zł. Fundusze te zostały przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznej aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, niezbędne prace remontowe podnoszące poziom bezpieczeństwa sanitarnego oraz utworzenie i wyposażenie laboratoriów do diagnostyki COVID-19.

– Służba zdrowia stanęła przed niebywałymi i nie mającymi precedensu wyzwaniami, dlatego od początku pandemii podejmowaliśmy wszelkie działania, by skutecznie wspierać medyków w walce z koronawirusem i na ten cel w sposób maksymalny wykorzystać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego – dodaje wicemarszałek Marek Bogusławski. – Szpitale, zarówno te wojewódzkie, jak i powiatowe, to pierwsza linia frontu w niezwykle trudnej i wyczerpującej walce z pandemią.