Marszałek Andrzej Bętkowski I Członek Zarządu Marek Jońca Oraz Przedstawiciele Samorządu Rudy Malenieckiej

Nowy Klub Seniora powstał w gminie Ruda Maleniecka

Około 90 mieszkańców gminy Ruda Maleniecka może brać udział w spotkaniach i aktywnościach, realizowanych w ramach utworzonego w miejscowości Lipa Klubu Seniora. Inwestycję, zrealizowaną dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, obejrzeli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Gmina Ruda Maleniecka na projekt pt. „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Kwota dofinansowania unijnego wyniosła około 1 150 tysięcy złotych, projekt został również wsparty z budżetu państwa w wysokości około 100 tysięcy zł.

Celem projektu było zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 89 osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku senioralnym z terenu gminy Ruda Maleniecka poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego Klub Seniora. Mieści się on w dawnym budynku szkoły podstawowej, gdzie przeprowadzony został remont i prace adaptacyjne pomieszczeń, wymieniono także oświetlenie budynku, zakupiono nowe wyposażenie.

Korzystający z Klubu Seniora mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, komputerowych, ruchowych, tanecznych, artystycznych, kulinarnych, szachowych, z zakresu ogrodnictwa i florystyki. Przewidziano także spotkania tematyczne. m.in. z lekarzami i rehabilitantami. Gmina zamierza odnowić elewację budynku, w planach jest utworzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców.

Goszczący w Rudzie Malenieckiej przedstawiciele samorządu województwa – marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca obejrzeli także 100-letnią Stację Doświadczalną Rybacką i Izbę Pamięci im. prof. Franciszka Staffa, małą elektrownię wodną na rzece Czarnej, zabytkowy drewniany kościół w Lipie oraz odwiedzili miejsca pamięci narodowej w gminie.