Nowy Korczyn po rewitalizacji

Nowy Korczyn po rewitalizacji

Piknik Rodzinny z występami muzycznymi symbolicznie zwieńczył prace związane z realizacją projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”. W miejscowości – również dzięki środkom unijnym, doszło do wielu zmian. W niedzielę, 7 września z udziałem marszałka Adama Jarubasa, starosty buskiego Jerzego Kolarza i wójta Nowego Korczyna Pawła Zagai uroczyście otwarto inwestycję.

Rewitalizacja Nowego Korczyna obejmowała wymianę infrastruktury podziemnej (sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej), remont nawierzchni jezdni i chodników i wymianę oświetlenia ulicznego na rynku i przylegających do niego ulicach. W starej części centrum miejscowości ustawiono elementy małej architektury –  ławki, kosze czy latarnie. Wybudowano również budynek Punktu Informacji Turystycznej.

Wyremontowany został plac festynowo-targowy, w ramach inwestycji oczyszczone zostało nadbrzeże rzeki Nidy, urządzona przystań kajakowa oraz niewielka plaża i kąpielisko.

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wynosi ono 2 831 129 zł. Pozostała część kwoty to środki własne Gminy.