Podpisanie Umów W Połańcu Z Udziałem Wicemarszałka Grzegorza Sochy, Przewodniczącego Andrzeja Bętkowskiego (1)

Nowy pojazd strażacki i środki na budowę ścieżki rowerowej dla Połańca

Wicemarszałek Grzegorz Socha podpisał dziś umowy na wsparcie finansowe realizacji 2 projektów, służących bezpieczeństwu i aktywności mieszkańców miasta i gminy Połaniec. Strażnica w Tursku Małym wzbogaci się o nowy wóz i sprzęt pożarniczy, w Połańcu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Bętkowski i wiceprzewodniczący Marek Strzała.

– Dzisiaj podpisujemy dokumenty, na podstawie których realizowane będą dwa zadania, służące poprawieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Połaniec, użytkowników dróg, wpływające na szybkość i skuteczność niesienia pomocy przez strażaków podczas zdarzeń drogowych, zalań, podtopień, skażenia środowiska – powiedział wicemarszałek Grzegorz Socha.

Około 5,8 mln zł dofinansowania otrzyma Miasto i Gmina Połaniec na wybudowanie ponad siedmiokilometrowego odcinka ścieżki rowerowej. W ramach zadania wykonany zostanie również system do pomiaru ruchu rowerowego, powstaną miejsca parkingowe dla jednośladów, miejsca obsługi rowerzystów. Całość ścieżki rowerowej będzie oświetlona przy wykorzystaniu źródeł energooszczędnych. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości środowiska naturalnego, w szczególności poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  będzie atrakcją turystyczną dla mieszkańców i gości.

Całość projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Połaniec” ma kosztować około 6,9 mln zł.

Gmina Połaniec uzyskała również wsparcie finansowe o wartości około 430 tysięcy zł na zakup, na potrzeby strażaków-ochotników z Turska Małego, samochodu i sprzętu strażackiego. Dzięki tym środkom kupiony będzie lekki samochód operacyjny, a także sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany podczas akcji. Zakupy przyczynią się m.in. do: poszerzenia zakresu możliwych działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego. Skróci się czas dojazdu strażaków do zdarzeń, czyli wypadków, miejsc skażenia, a nowoczesne wyposażenie pozwoli w sposób profesjonalny i skuteczny udzielić pomocy osobom poszkodowanym.

– Udzielone wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym jest tym bardziej znaczące, że jednostka działa od 2 lat w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oznacza to, że strażacy muszą być świetnie wyposażeni i zawsze gotowi do szybkiego wyjazdu do wydarzeń na drogach, na wodzie, do sytuacji zagrożeń chemicznych… – powiedział przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski.

Całość projektu pt. „Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym” ma kosztować ok. 540 tysięcy zł.

Oba zadania uzyskały dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.