Andrzej Bętkowski na tle nowego tomografu

Nowy tomograf dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Od czwartku (16 lutego br.) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach działa nowoczesny tomograf komputerowy. Sprzęt diagnostyczny – jedno z najnowocześniejszych urządzeń – zastąpi wysłużony, dwunastoletni tomograf. Pracownię Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala odwiedzili marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski.

Nowy sprzęt diagnostyczny będzie wykorzystywany w bardzo szerokim spektrum badań. Posłuży zarówno pacjentom hospitalizowanym w szpitalu, jak i kierowanym na badania w trybie ambulatoryjnym.

– Bardzo się cieszę, że pacjenci leczący się w szpitalu są traktowani z troską, starannością, a w procesie diagnozowania schorzeń lekarze mogą wykorzystywać najnowocześniejszy sprzęt – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Ochrona zdrowia jest dla nas, dla samorządu województwa priorytetem. Mam nadzieję, że nowa perspektywa unijna pozwoli na wsparcie placówek ochrony zdrowia i dokonanie kolejnych zakupów sprzętu, realizację programów profilaktycznych i wykorzystanie nowinek medycznych – dodał.

Nowy tomograf komputerowy pozwala przede wszystkim na lepszą diagnostykę pacjentów kardiologicznych, niejasnych, z dodatnimi próbami wysiłkowymi, dzięki temu możliwe jest w ich przypadku uniknięcie badań bardziej inwazyjnych. Aparat umożliwia bardziej precyzyjną ocenę tętnic wieńcowych, by-passów oraz lepszą perfuzję czyli diagnostykę przepływu krwi mózgowia, przy podejrzeniu udaru.
W przypadku nowego aparatu, jest znacznie zredukowana dawka promieniowania jonizującego oraz ilość kontrastu, podawanego pacjentom.

– Ten nowoczesny tomograf komputerowy pozwoli na szybką i dokładną diagnostykę pacjentów, w tym również cierpiących na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, wymagających kompleksowych badań i starannego doboru metod leczenia – stwierdził wicemarszałek Marek Bogusławski. – Mamy nadzieję, że uda się pomóc jak największej grupie chorych. Dziękujemy także za wsparcie ze strony funduszy rządowych. Wspólny wysiłek finansowy pozwolił na ten zakup dla placówki medycznej -podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Całkowity koszt inwestycji – zakupu aparatury, uruchomienia oraz adaptacji pomieszczeń diagnostycznych wyniósł około 7 milionów 900 tys. złotych. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dotacja z budżetu województwa świętokrzyskiego w wysokości 3 711 537,21 zł), dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19 będącego w dyspozycji ministra zdrowia, w wysokości 3,3 mln zł. Szpital dołożył do inwestycji ze środków własnych blisko 655 tysięcy zł.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach nowoczesny tomograf komputerowy obejrzeli także poseł RP wiceminister Anna Krupka, senator RP Krzysztof Słoń, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, radny Sejmiku Województwa Grzegorz Świercz oraz dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Bogumiła Niziołek.

Galeria zdjęć