Uczestnicy Forum

O aktywnym obywatelstwie i postawach przedsiębiorczości – dyskusja w Targach Kielce

W kieleckim ośrodku wystawienniczym zakończyło się spotkanie, zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, z udziałem nauczycieli oraz uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych, przebiegające pod hasłem “Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. W konferencji uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz sekretarz województwa Mariusz Bodo.

Celem spotkania było doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dwustu świętokrzyskich uczniów i stu nauczycieli szkół ponadpodstawowych i ma wzmocnić edukację w zakresie przedsiębiorczości.

– To konferencja dla młodych ludzi, którzy mają okazję, w Targach Kielce, spotkać się w wielopokoleniowej grupie. Gościmy przedsiębiorców, którzy opowiedzą, jak tu osiągnąć sukces i zostać w Polsce, w regionie świętokrzyskim. Pojawią się przedstawiciele władz samorządowych i instytucji, którzy będą przedstawiać pomysły i ich realizacje, nakierowane na rozwój regionu i wzmacnianie jego konkurencyjności – mówiła Małgorzata Łakomiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

– Myślę, że cały czas mamy za zadanie kształcić i aktywnie przygotowywać naszą młodzież do tego, by była ona gotowa na wejście, po osiągnięciu dorosłości, na rynek pracy, decydowała się na samodzielność w biznesie, przedsiębiorczość – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski. – Podczas dzisiejszego spotkania chcemy zachęcać młodych ludzi do samodzielnych działań i do, w przyszłości, pozostania w województwie świętokrzyskim, kreowania lokalnego biznesu, wspierania marki regionu.

Praktyczny wymiar nauczania przedsiębiorczości pomoże uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji i rozwijaniu zdolności liderskich. A także przygotuje ich do nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, który ma pojawić się w szkołach ponadpodstawowych w przyszłym roku szkolnym.

– Takie konferencje i spotkania to wynik i dowód troski władz publicznych wszystkich szczebli, by młode pokolenie Polaków przygotować do życia, pracy, by odpowiednio was wykształcić i usamodzielnić – powiedział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Jesteśmy gotowi do tego, by przekonywać was, że tu właśnie na ziemi świętokrzyskiej może być i jest wasze miejsce przyszłości. Potrzebujemy waszego potencjału, zaangażowania, twórczych myśli i oddania – podkreślił przewodniczący.

Konferencję rozpoczął wykład prof. Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nt. „Jak efektywnie rozwijać potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości młodych Polaków – fakty, dowody, szanse i wyzwania”. W trakcie spotkania odbyły się trzy panele z udziałem świętokrzyskich przedsiębiorców. Uczniowie rozmawiali z biznesmenami o czynnikach warunkujących rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, umiejętnościach niezbędnych, aby być przedsiębiorczym. Wspólnie zastanawiali się także, co zrobić, aby zatrzymać młode i aktywne osoby w naszym regionie. W dyskusji uczestniczyli m.in. radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wiktoria Faliszewska, Oskar Frydrych, Amelia Rudnicka, a także związani ze środowiskiem nauczycieli i rynkiem pracy dyrektorzy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach Grzegorz Małkus i Magdalena Fogiel-Litwinek. Obecna była również wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Renata Bilska.

W gronie gości wydarzenia byli także m.in. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik i senator RP Krzysztof Słoń.

Konferencję zorganizowały Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach działające w Konsorcjum Publicznych Wojewódzkich Placówek Doskonalenia – ŚCDN, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza.