O bezpieczeństwie mieszkańców podczas Komisji Samorządu Terytorialnego

O bezpieczeństwie mieszkańców podczas Komisji Samorządu Terytorialnego

O stanie ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo gaśniczego KRRG, a także działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego oraz o bezpieczeństwie w naszym regionie dyskutowali radni Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Informację na temat stanu ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przedstawił radnym zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach Grzegorz Ryski. – Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizujemy go poprzez monitorowanie zagrożeń, działalność profilaktyczną oraz skuteczny system ratowniczy – informował zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

W ramach działalności profilaktycznej świętokrzyscy strażacy przeprowadzili 2275 kontroli w 3262 obiektach, gdzie wykazali przeszło 6000 nieprawidłowości. Większość kontroli dotyczyła obiektów użyteczności publicznej, obiektów zamieszkania zbiorowego oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W 2013 roku świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 10 tys. razy. Jest to jednak mniejsza liczba interwencji w porównaniu do 2012 roku o blisko 4 tys. Przyczyną tego spadku jest mniejsza liczba interwencji związanych z wypalanie traw. – W 2012 roku interweniowaliśmy przeszło 6 tys. razy a w 2013 roku tylko 2425 jeśli chodzi o wypalanie traw – mówił zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach Grzegorz Ryski.

Ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku przedstawił radnym zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Rafał Kochańczyk. Dotyczyła ona wszystkich obszarów działalności policji z uwzględnieniem zagrożeń przestępczością kryminalną, narkotykową oraz zadań w obszarze służby prewencyjnej. Szczególną uwagę poświecono bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jak podsumował Rafał Kochańczyk w 2013 roku na drogach województwa świętokrzyskiego miało miejsce 1399 wypadków drogowych, w których zginęło 134 osoby.  W porównaniu do 2012 roku liczba wypadków drogowych spadła o 26. Świętokrzyska Policja w 2013 roku przeprowadziła blisko 400 tys. kontroli stanu trzeźwości kierowców. Jej wyniku ujawniono 4367 kierujących pojazdy pod wpływem alkoholu. Jest to o ponad 1100 osób mniej niż w roku poprzednim, dzięki prowadzonym działaniom profilaktycznym, apelom, akcjom kontrolnym oraz większej świadomości społeczeństwa.

Podczas posiedzenia radni Komisji Samorządu Terytorialnego zapoznali się także z aktualnym stanem prac w zakresie zabezpieczania przeciwpowodziowego i zapobiegania klęskom żywiołowym oraz z informacjami na temat zarządzania kryzysowego samorządach.