O dobrych praktykach w ostrowieckim Banku Żywności

O dobrych praktykach w ostrowieckim Banku Żywności

Około 50 wolontariuszy, uczestników VII Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, przybyło w piątek, 27 września do Ostrowca Świętokrzyskiego. W tamtejszym Świętokrzyskim Banku Żywności odbyła się praktyczna część konferencji. Jej organizatorem był Urząd Marszałkowski.

Uczestników spotkania odwiedził marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. –  Pokazujemy w drugim dniu kongresu najlepsze praktyki organizacji pozarządowych, głównie bank żywności, który świadczy usługi, pomaga osobom najbardziej potrzebującym, jest organizacją, którą możemy się szczycić – powiedział. – Osobiste zaangażowanie pani prezes Marii Adamczyk, jej ogromna pasja, wspieranie innych jest czymś, co warto pokazywać. Poprzez spotkania z takimi ludźmi samemu jeszcze można zyskiwać. Liczy się wiara, że taka praca ma sens i jest bardzo potrzebna.   
 
Uczestnicy spotkania zwiedzili wszystkie pomieszczenia banku żywności, olbrzymie hale, chłodnie. Zainteresowały ich samochody, jeden od Urzędu Marszałkowskiego, który umożliwia przewóz krajowych produktów bezpośrednio do odbiorców, drugi – z holenderskiej organizacji charytatywnej. Przyglądali się, jak szybko z pomocą nowego wózka widłowego rozładowywany jest olbrzymi tir z produktami spożywczymi.
Radna Sejmiku, prezes Maria Adamczyk mówiła o akcji „Podziel się posiłkiem”, która odbędzie się 4 i 5 października. Zachęciła wszystkich do udziału w niej, do wsparcia dzieci niedożywionych, głodnych, biednych. Tym bardziej, że zebrany towar zostaje w mieście, gdzie była zbiórka. Do banku trafiają tylko dane o zebranych produktach i ich wielkości.

Świętokrzyski Bank Żywności przoduje w różnych akcjach charytatywnych na terenie kraju. Bierze udział w zbieraniu artykułów przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą.  – Chcieliśmy pokazać, co można zrobić, by wspierać ludzi potrzebujących – podkreśla prezes Maria Adamczyk. –  Cel został osiągnięty.

Spotkanie w banku żywności cieszyło się sporym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział około 50 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, między innymi z Korczyna, Sandomierza, Kielc, ze Starachowic, Skarżyska. Przybyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Barbara Jakacka-Green, przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Teresa Śliwa.