O Historii I Walorach Turystycznych Łagowa (1)

O historii i walorach turystycznych Łagowa

„Nad wszystko inne – ceń strony rodzinne” to hasło przyświecało konferencji naukowej, która odbyła się 8 czerwca w Szkole Podstawowej w Łagowie. Organizatorami wydarzenia realizowanego z okazji przywrócenia praw miejskich dla Łagowa byli Urząd Miasta i Gminy w Łagowie wspólnie z miejscowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Gierada członek Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Miasta i Gminy Łagów.

Uczestników konferencji powitała Jadwiga Kamińska, wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie. Na wstępie głos zabrał gospodarz konferencji Paweł Marwicki, burmistrz Miasta i Gminy Łagów, który podziękował członkom UTW w Łagowie za współorganizację konferencji oraz za inicjatywę i wkład wniesiony w przywrócenie praw miejskich dla Łagowa. Podkreślił, że odzyskanie przez Łagów statusu miasta to ogromne wyróżnienie dla mieszkańców nie tylko Łagowa, ale i dla całej społeczności gminnej. Podziękował także mieszkańcom całej gminy za udział w konsultacjach społecznych i opowiedzeniem się za nadaniem statusu miasta miejscowości Łagów, zaś radnym za podjęcie w 2017 r.  słusznej decyzji i wspólne staranie się o  przywrócenie praw miejskich dla Łagowa.

W programie konferencji pn. „Historia i walory turystyczne Łagowa” zaplanowano bardzo ciekawe prelekcje. Program podzielono na trzy sesje naukowe: sesja I „Historia – Łagów w dokumentach i kronikach”, sesja II „Geologia atutem gminy Łagów” oraz sesja III „Łagów, gmina Łagów – czasy współczesne”. Część pierwszą otworzył prof. dr hab. Janusz Zdebski. Następnie po kolei wygłoszone zostały referaty pt.: „Łagów w rocznikach czyli w kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza, „Łagów w opisach krajoznawczych, „O bitwach i potyczkach w rejonie Łagowa”. W części pierwszej planowany był także referat pt. „Historia Nadleśnictwa Łagów”.
Drugą część poprowadzili dr Małgorzata Ludwikowska – Kędzia i dr Małgorzata Wiatrak, które przedstawiły prezentację pn. „Potencjał geoturystyczny gminy Łagów”, kolejno wykład pt. „Jaskinia Zbójecka w Łagowie jako dziedzictwo geologiczne i potencjalny obiekt geoturystyczny” wygłosili dr Jan Urban i Pan Andrzej Kasza z Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach, który dodatkowo mówił o „Poszukiwaniu rud uranu w Winnej koło Łagowa w latach 1952-1956”. Ciekawą prezentację o najnowszych odkryciach geologicznych w gminie Łagów przedstawił dr Piotr Szrek.  W części drugiej znalazł się także wykład pt. „Zbójecka mapa nieba – propozycje także dla turystów niepełnosprawnych”.
Ostatnia część konferencji poświęcona była m.in. czasom współczesnym dotyczącym Łagowa i całej gminy Łagów. Sesję otworzył ks. dr Andrzej Miller Honorowy Obywatel Gminy Łagów, który opowiedział o postaci księdza Kazimierza Kończaka – najdłużej pracującego proboszcza w łagowskiej parafii. Bardzo miłym akcentem kończącym piątkową konferencję była wycieczka dla zaproszonych gości wzdłuż planowanej trasy geoturystycznej.

Na konferencji odbył się także wernisaż prac wykonanych przez członków Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich z Kielc, którzy w ramach III pleneru malarskiego w gminie Łagów wykonali prace techniką olejną i akrylem. Efektem końcowym zorganizowanej konferencji naukowej jest książka wydana pod redakcja dr Jadwigi Kamińskiej pod tytułem „Historia i walory turystyczne Łagowa”. Książka ta jako wydanie pokonferencyjne zawiera wszystkie zagadnienia podjęte na konferencji i będzie stanowić doskonały materiał promocyjne Miasta i Gminy Łagów.

 

Lokalizacja