Spotkanie O Funduszach Unijnych (3)

O możliwościach wsparcia działań samorządów gminnych z RPO WŚ

Samorządowcy z powiatów jędrzejowskiego i staszowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości wsparcia działań samorządów gminnych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z wójtami i burmistrzami spotkali się marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

To kolejne z cyklu spotkań mających na celu przybliżenie świętokrzyskim samorządowcom harmonogramu i zasad konkursów organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W obecnej unijnej perspektywie finansowej województwo świętokrzyskie ma do wykorzystania 336 mln  zł. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 206 mln zł, a 130 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planach jest m. in. ogłoszenie trzech konkursów skierowanych do sektora MSP – na zasadach ogólnych, dla firm, które nie korzystały z dofinansowania unijnego w tej perspektywie oraz dla mikroprzedsiębiorstw o bardzo uproszczonej procedurze, na które przeznaczonych zostanie około 100 mln zł.

Marszałek Andrzej Bętkowski powitał obecnych samorządowców. – Cieszę, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na to spotkanie konsultacyjno-organizacyjne. Jako że w tej perspektywie finansowania mamy jeszcze pewną pulę pieniędzy do rozdysponowania, to doskonała okazja, aby zachęcić Państwa do skorzystania z nich. Zależy nam także, abyście inspirowali innych do skorzystania z naszej oferty – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Jako nowy Zarząd Województwa wyszliśmy z inicjatywą, aby na początku każdego roku spotykać się z Państwem i przekazywać bieżące informacje o możliwościach korzystania ze środków unijnych, które jeszcze posiadamy. Aktualnie jesteśmy już w drugiej połowie perspektywy finansowania. Środków, które zastaliśmy, nie jest wiele, ale chcemy jak najlepiej je wykorzystać, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorców. Chcemy, żeby to głównie oni skorzystali z tych możliwości – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Szersze informacje o możliwościach wsparcia przedsiębiorców i działań samorządów gminnych w zaplanowanych konkursach przedstawiła Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Przemysław Janiszewski, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie można starać się o środki m. in. na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, świetlic środowiskowych, doposażania szkół w sprzęt komputerowy, ale też na edukację dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji językowych, IT, czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również na aktywizację seniorów.

Temat możliwości wsparcia działań samorządów powiatowych omówiony zostanie podczas spotkania ze starostami z województwa świętokrzyskiego, które odbędzie się 31 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim.

Galeria zdjęć

Lokalizacja