Bez Nazwy

Sesja sejmiku za nami. Muzeum w Sandomierzu rozwinie się. Obywatele będą mogli inicjować uchwały

Podczas XI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni otworzyli drogę do rozwoju sandomierskiego Muzeum Okręgowego – wyrazili zgodę, by w przyszłości Minister Kultury stał się jednym ze współprowadzących placówkę. Przyjęli też zasady, na jakich obywatele mogą występować ze swoją inicjatywą uchwałodawczą.


Na początku sesji uroczyste ślubowanie złożył nowy radny Sejmiku Grzegorz Świercz. Objął on mandat po Danucie Papaj, która została powołana na stanowisko wiceprezydenta Kielc.

Radni Sejmiku uregulowali zasady występowania mieszkańców województwa z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Jak poinformował marszałek Andrzej Bętkowski, taką potrzebę stworzyło samo życie, bo jest zainteresowanie mieszkańców wnoszeniem takich inicjatyw. Możliwość tę stworzyła obywatelom ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie województwa. – Wpłynął już do samorządu województwa pierwszy obywatelski projekt uchwałodawczy stowarzyszenia Przyjazne Kielce, który dotyczy walki ze smogiem – mówił marszałek.

 

Dzięki temu, że radni wyrazili zgodę, by Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przyszłości stał się organem współprowadzącym Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, instytucja ta skorzysta finansowo. Obecnie muzeum wspólnie prowadzą Województwo Świętokrzyskie, Miasto Sandomierz i Powiat Sandomierski. Minister Kultury będzie mógł w najbliższej przyszłości zostać czwartym współprowadzącym, wnosząc wsparcie finansowe instytucji kwotą 600 tys. zł rocznie. – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jest ważnym punktem na mapie kulturalnej kraju, a dofinansowanie jego działalności z budżetu państwa przyczyni się do podniesienia potencjału tej instytucji – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski, który rekomendował uchwałę radnym.

Jednym z istotnych punktów było również przyjęcie przez Sejmik ,,Regionalnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.”. Dokument określa strategicznych kierunki działań w tym ważnym obszarze.

 

 

Bardzo dobrą wiadomością dla zdolnych ale niezamożnych uczniów szkół średnich jest kontynuacja przez samorząd województwa unijnych programów stypendialnych w zbliżającym się roku szkolnym. Radni uchwalili już IV ich edycję. Przewidziano 210 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących i 290 stypendiów dla młodzieży ze szkół zawodowych. Kwota rocznego wsparcia dla każdego ze stypendystów to 3 800 zł.