O poprawie bezpieczeństwa i projektach informatycznych na Komisji Samorządu Terytorialnego

O poprawie bezpieczeństwa i projektach informatycznych na Komisji Samorządu Terytorialnego

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego to kolejne posiedzenie Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w trybie zdalnym z uwagi na stan epidemii. Komisji przewodniczył Waldemar Wrona.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie w wysokości 20 tys. zł mają otrzymać 24 świętokrzyskie gminy. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwową Straż Pożarną, a samochody będą użytkowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Zakup tych pojazdów na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego województwa – mówił Grzegorz Niechciał, kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa I Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Radni zapoznali się z informacją z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie w minionym sezonie zimowym. Koszty te wyniosły ponad 2 mln 200 tys. zł, a zaplanowana była kwota ponad 6,5 mln zł. Zaoszczędzone dzięki lekkiej zimie środki już zostały przekazane na remonty mostów i cząstkowe remonty dróg. Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedstawił również sprawozdanie roczne z realizacji zadań jednostki za rok 2019. Budżet, którym dysponował Zarząd to ponad 370 mln zł. Jednym z większych zadań inwestycyjnych, współfinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, było zakończenie obwodnicy Chęcin, obwodnicy Daleszyc i obwodnicy Chmielnika. Największe inwestycje realizowane w ramach własnych środków to m.in. remont obiektu mostowego w Suchedniowie, budowa chodnika i nowa nawierzchnia drogi w miejscowości Bogucice oraz podobne zadanie w miejscowości Świniary.

Komisja przyjęła informację dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym ustanowienia zarządu przymusowego nad siecią szerokopasmową województwo świętokrzyskie przejęło i eksploatowało sieć, a przychody z tytułu świadczonych usług za okres 14 miesięcy, w którym województwo sprawowało zarząd przymusowy (do kwietnia 2020 r), wyniosły 5 mln 617 tys. zł. Netto. Koszty z tytułu operowania siecią w tym samym okresie to kwota 2 mln 785 tys. zł netto, a więc zysk netto wyniósł prawie 2 mln 800 tys. zł – poinformował Robert Janus, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejne przyjęte informacje dotyczyły m. in. projektów ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” i ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020. W ramach tego ostatniego partnerami województwa świętokrzyskiego było 49 gmin, w których 82 szkoły otrzymały łącznie 1424 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Każda pracownia komputerowa otrzymała również zestaw 2 robotów do nauki programowania. Całkowity koszt zakończonego projektu to ponad 4 mln 670 tys. zł, przy 75-procentowym unijnym dofinansowaniu.

Galeria zdjęć