Uczestnicy posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

O projekcie Strategii Rozwoju Województwa na komisji Sejmiku

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ był tematem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Obrady, które odbyły się w trybie zdalnym, prowadził Grzegorz Banaś. W pracach Komisji uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, które potrwają do końca września. Mieszkańcy województwa zgłaszają swoje uwagi drogą elektroniczną, ponadto na terenie województwa odbywają się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych środowisk.

Jak poinformował Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, największe emocje wśród samorządów budzi kwestia tzw. obszarów strategicznej interwencji.

– Mamy wrażenie, że samorządy zbyt wiele oczekują po przynależności do tych obszarów strategicznej interwencji (OSI). Tworzymy te obszary, chociaż do końca nie wiemy, jakimi instrumentami będziemy dysponować, żeby wspierać gminy objęte obszarami strategicznej interwencji – mówił dyrektor Jacek Sułek.

Najwięcej uwag w sprawie przynależności do obszarów strategicznej interwencji spływa z południa i północy województwa. Spływają też uwagi i wnioski dotyczące m. in. infrastruktury drogowej.

Radni Komisji podczas dyskusji podkreślali, że warto zastanowić się nad rozwiązaniami dla tych gmin, które w projekcie strategii nie zostały ujęte jako obszary strategicznej interwencji, a czują się z tego powodu pokrzywdzone. Zwracano również uwagę, że bardzo istotna jest dobra współpraca gmin, tworzących obszar strategicznej interwencji.

Galeria zdjęć