Podczas Dyskusji

O rozwoju regionu i wsparciu przedsiębiorczości

Z inicjatywy marszałek województwa Renaty Janik, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach spotkali się przedstawiciele świętokrzyskiego środowiska przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, a także dyrektorzy departamentów, nadzorujących realizację programu regionalnego “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

To pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest współpraca świętokrzyskiego samorządu z przedstawicielami firm działających w regionie, instytucji wspierających przedsiębiorczość i rozwój istotnych gałęzi gospodarki, dyskusja nad realizacja programu “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

– Zamierzamy wspólnie dyskutować o gospodarczej przyszłości naszego regionu, zależy nam na pełnym i efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych, dostępnych dla świętokrzyskich przedsiębiorców – tłumaczy marszałek województwa Renata Janik. – Chcemy, by w województwie świętokrzyskim zdecydowała się zostać, kształcić i pracować nasza młodzież, by tu inwestowała swoją wiedzę i umiejętności. Od naszych wspólnych decyzji, stworzenia potencjału edukacyjnego i ciekawych ofert pracy oraz standardu życia zależy, jak kształtować się będzie przyszłość kolejnych świętokrzyskich pokoleń.

Podczas spotkania dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka mówiła o możliwościach wsparcia rozwoju zawodowego pracowników, zadbania o ich zdrowie i samokształcenie, wykorzystując dostępne środki unijne, zapisane w programie regionalnym. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska prezentowała zasady korzystania z kursów, szkoleń, coachingu, dostępnego dla pracodawców i zatrudnionych poprzez Bazę Usług Rozwojowych, która ma umożliwiać rozwijanie gałęzi gospodarki istotnych dla regionu.

O środkach dostępnych na projekty inwestycyjne, oraz prace badawczo-rozwojowe i planowanych naborach wniosków na dofinansowanie projektów mówili Tomasz Janusz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Justyna Mielczarek, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Cezary Tkaczyk prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń, Stanisław Rupniewski członek Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych “Lewiatan” i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Marek Banasik.

Galeria zdjęć