O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E

Pracownik urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem służbowej skrzynki mailowej rozesłał informację w imieniu pana Roberta Jaworskiego, Prezesa Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zawierającą „Opinię prawną dot. udostępnienia danych osobowych Poczcie Polskiej S.A.” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oświadcza, że to działanie nie było poleceniem służbowym i nie wynikało z pełnionych przez pracownika obowiązków. Jednocześnie podkreślamy, że w żaden sposób nie utożsamiamy się z rozesłanymi treściami załączonej opinii prawnej.

Jak wynika ze złożonych przez pracownika wyjaśnień – swojej imiennej poczty służbowej użył na prośbę osoby zatrudnionej w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, podczas jej nieobecności w pracy. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie zawartej z urzędem umowy, ma jedynie swoją siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
Przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego opinia prawna, jak również prowadzone przez Stowarzyszenie działania nie są w żaden sposób powiązane z działalnością marszałka województwa i urzędu marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego