Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku, 21 Lutego 2020

O stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpowodziowej podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego

Pod przewodnictwem radnego Macieja Gawina obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni wysłuchali informacji o obecnym stanie bezpieczeństwa i stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

Informację o stanie bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim przekazał nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. – Mieszkamy w jednym z najbezpieczniejszych w całym kraju województw, zarówno pod względem przestępczości kryminalnej, jak i sytuacji w ruchu drogowym – powiedział komendant. – Jak wynika z badań, poziom wykrywalności przestępstw wynosi w regionie około 74 procent.

Najwięcej w 2019 roku, policja świętokrzyska odnotowała kradzieży i włamań, dokonywanych w sklepach, obiektach usługowych i na parkingach. Zmniejszyła się liczba wypadków drogowych i osób poszkodowanych. Około 2 mln zł z Funduszu Wsparcia Policji świętokrzyscy funkcjonariusze przeznaczyli na zakup samochodów policyjnych, prowadzili liczne akcje prewencyjne, trwa proces odtwarzania posterunków policji w powiatach. Zdaniem komendanta, stan zatrudnienia policjantów – ponad 3 tysiące etatów – pozwala mieszkańcom regionu czuć się bezpiecznie.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez st. kpt. Michała Pająka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, miniony rok był rekordowy dla świętokrzyskich strażaków. – Po raz pierwszy od wielu lat zanotowaliśmy tak wiele interwencji, związanych m.in. z sytuacjami pogodowymi, czyli majowym zagrożeniem powodzią, silnymi wiatrami i nawałnicami, pożarami zakładów produkcyjnych, recyklingowych, wysypisk śmieci, pożarami lasów i traw, wypadkami – powiedział.

Jak podkreślał przedstawiciel świętokrzyskich strażaków, o bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców naszego regionu dbają strażacy z państwowych jednostek oraz ochotnicy. Czynione są starania, by coraz więcej jednostek OSP włączać do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, umożliwiającego udział w wielu szkoleniach, zapewniającego pieniądze na zakupy sprzętu ratowniczego i wozów strażackich.

Galeria zdjęć