O stanie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwie i transporcie publicznym podczas posiedzenia Komisji

O stanie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwie i transporcie publicznym podczas posiedzenia Komisji

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyły się w czwartek, 19 marca posiedzenia trzech komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisji Budżetu i Finansów, Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. Podczas tej ostatniej radni przyjęli informacje o stanie ochrony przeciwpożarowej w regionie i problemach zwalczania przestępczości. Głównym punktem Komisji Strategii była natomiast dyskusja o przygotowaniach do wdrożenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniach komisji uczestniczyła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

W ubiegłym roku strażacy podejmowali interwencje co 46 minut i średnio trwały one 1,5 godziny. Najwięcej w Kielcach i powiecie kieleckim, koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim i sandomierskim. Co 98 minut gasili pożar – tylko do przypadków wypalania traw wyjeżdżali aż 2931 razy. Podejmowali też działania przeciwpowodziowe i związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów dreszczów. W 2014 roku strażacy uratowali 1 288 osób i mienie o wartości ponad 111 mln zł. Zdaniem st. bryg. mgr inż. Grzegorza Ryskiego, zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy działa sprawnie. – Jego mocnym filarem jest wolontariat OSP, strażaków ochotników mamy w województwie 1850. Ogromne znaczenie ma też systematyczne podnoszenie jakości sprzętu, jakim dysponuje straż pożarna. Można powiedzieć, że w ostatnim 15-leciu nastąpiła totalna wymiana sprzętu. Tylko w 2015 roku zaplanowano zakupy na kwotę około 14 mln zł. Będą to miedzy innymi ruady i pojazdy gąsiennicowe.

Z zakupu sprzętu cieszy się również inspektor Zbigniew Kotarski, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Świętokrzyski garnizon wzbogacił się w 2014 roku, między innymi, o 18 nowych samochodów, które współfinansowane były z budżetu województwa. Jak pokazują statystyki, województwo świętokrzyskie jest jednym z czterech najbezpieczniejszych w kraju. systematycznie spada liczba przestępstw kryminalnych, w tym także tych najbardziej uciążliwych, jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój i wymuszenie rozbójnicze, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie rzeczy. Mniejsza ilość spraw kryminalnych powoduje, ze Policja kieruje jeszcze większą uwagę na sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a to przekłada się np. na wzrost liczby kontroli drogowych.

Głównym punktem obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą była natomiast dyskusja o przygotowaniach do wdrożenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego. Województwo świętokrzyskie jest jednym z 12 regionów, które taki plan uchwaliło. W gronie ekspertów, samorządowców, przedstawicieli związków zawodowych analizowano niektóre szczegółowe zapisy planu. – Uważam, że jest to dobry plan, ale ma on charakter otwarty, można i należy nad nim pracować – podkreśla Arkadiusz Kubiec, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu. Żaden z powiatów województwa jeszcze nie rozpoczął pracy nad powiatowymi planami. Przewodniczący Komisji Strategii Grzegorz Gałuszka zapowiedział wystosowanie do Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego stanowiska Komisji w tej sprawie. Konwent obradować będzie w maju.