W Sandomierzu o sukcesach Świętokrzyskiego w ostatnich latach

W Sandomierzu o sukcesach Świętokrzyskiego w ostatnich latach

– Każdy pomysł w mijającej kadencji, który był dobrze przygotowany, został zrealizowany. Okres czterech mijających lat wytworzył dobre i solidne podstawy do realizowania dalszych planów i rozwoju regionu – mówił Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa podczas spotkania poświęconemu podsumowaniu prac Samorządu Województwa IV kadencji. W spotkaniu, które odbyło się w Sandomierzu wzięli udział radny Sejmiku Wojciech Borzęcki, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Nagórny, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

W Starostwie Powiatowym w Sandomierzu podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podsumował  pracę Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2010-2014. Była to okazja do przypomnienia najważniejszych zmian, jakie zaszły w regionie w ostatnich latach.

– Bardzo się cieszę, że województwo świętokrzyskie jest na pierwszym miejscu wśród regionów Polski Wschodniej. Analizując dokumenty możemy śmiało powiedzieć, że udało się nam wykorzystać wszystkie środki pieniężne w mijającym okresie programowania. Istnieje realna szansa, że pod koniec tego roku uda się podpisać protokoły rozliczeniowe negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Chciałbym aby nasz region był w pierwszej grupie województw w kraju, które zakończą te negocjacje. Dużym sukcesem dla Samorządu Województwa kadencji 2010 – 2014 było opracowanie, zatwierdzenie i przyjęcie przez Sejmik Planu Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Strategii Innowacji. Te dokumenty dały podstawy do określenia kierunków i działań w przyszłym okresie programowania – poinformował Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Plan Przestrzenny Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego chwalił także Ryszard Nagórny, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: – Dokument ten rozszerza nam wiedzę o tym co i gdzie jest możliwe do realizacji. Pozwala na koordynacje wszystkich działań w województwie, jest on wizualizacją strategii województwa. W Planie Przestrzennym Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego jest wpisany m.in. projekt drogi ekspresowej S 74, która otworzyłaby nasz region na wschód – mówił Ryszard Nagórny.

Dużym sukcesem dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jest zakończenie budowy mostu na Wiśle w Połańcu. – Uroczyste otwarcie mostu, dzięki któremu województwo otworzy się komunikacyjne na Podkarpacie i dalej na Ukrainę odbędzie się 12 listopada. Wartość inwestycji to prawie 100 mln zł. Ważnymi inwestycjami były m.in.  modernizacja drogi Ostrowiec Świętokrzyski – Ćmielów – Ożarów, Staszów – Osiek z budowaną obwodnicą Osieka. Rozstrzygnięto także przetarg na drogę od Sandomierza w kierunku Gerlachowa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 zrealizowane zostały przebudowy i budowy nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości prawie 600 kilometrów – mówił Kazimierz Kotowski.

Podczas spotkania wspomniano także o Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i Świętokrzyskim Centrum Onkologii, które otrzymały status oddziałów klinicznych, co było podstawą do uruchomienia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. W okresie 2007 – 2013 zrealizowanych zostało mnóstwo projektów związanych ze zmianą oblicza centrów świętokrzyskich miast i miasteczek. Powstało setki kilometrów nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powiat sandomierski pozyskał blisko 29 mln zł.

– W poprzedniej kadencji i w tej, która się obecnie kończy, poprzez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na teren naszego województwa przypłynęło prawie 5 miliardów złotych. Kiedy jeżdżę po naszym regionie i widzę te wielkie i potężne inwestycje mam satysfakcję, że byłem cząstką pewnej sprawnej  machiny i podnosiłem rękę wtedy, kiedy trzeba było głosować za tym, żeby środki unijne mogły dotrzeć do wszystkich miejscowości i gmin naszego województwa – mówił Wojciech Borzęcki.

Podkreślił także, że nigdy w historii żadna władza Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nie położyła tak dużego nacisku na rozwój gospodarczy tego województwa.