O terapii osób z autyzmem podczas konferencji w Morawicy

O terapii osób z autyzmem podczas konferencji w Morawicy

Kilkadziesiąt osób, głównie pedagogów, nauczycieli, opiekunów pracujących z osobami z autyzmem, a także rodziców, uczestniczyło w konferencji naukowo-szkoleniowej „Bliżej Autyzmu”, która odbyła się w środę, 10 czerwca 2015 roku, w siedzibie Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy. Współorganizatorem spotkania, razem z Policealną Szkołą Medyczną, było Stowarzyszenie Chwytaj Szanse w Kielcach.

– Nasza szkoła od 50 lat kształci kadry medyczne. Do tej pory wykształciliśmy około 4 tys. absolwentów, wśród których są również terapeuci zajęciowi. Właśnie stąd narodził się pomysł zorganizowania u nas konferencji poruszającej temat autyzmu – mówiła podczas otwarcia spotkania Renata Antos, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy.

Do poznania i wdrażania w terapii osób z autyzmem metody Stosowanej Analizy Zachowania zachęcała uczestników konferencji Kinga Skoczyńska – pedagog specjalny, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Chwytaj Szanse, które na co dzień współpracuje z Policealną Szkołą Medyczną w Morawicy. – Osoby z zaburzeniami autyzmu mają trochę inną drogę uczenia się, ale dzięki wyselekcjonowaniu pewnych metod mogą się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Metoda opierająca się na analizowaniu zachowań dzieci pozwala zmniejszać częstotliwość zachowań trudnych oraz uczyć zachowań nowych – mówiła prezes Kinga Skoczyńska.

Wśród prelegentów byli doświadczeni praktycy – terapeuci o różnych specjalnościach (w tym arteterapeuci), pedagodzy specjalni. Podczas konferencji poruszano zagadnienia dotyczące m. in. komunikacji z osobami dotkniętymi autyzmem, reagowania na ich trudne zachowania, sposobów prowadzenia arteterapii. Prowadzący udzielali również praktycznych wskazówek dotyczących szeroko pojętej integracji osób z autyzmem ze środowiskiem społecznym.