zdjęcie

O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

Turystyka, zdrowie oraz branża rolno-spożywcza to dziedziny, w których świętokrzyscy przedsiębiorcy i inne podmioty mogliby współpracować z chińskimi partnerami. O możliwościach takiej kooperacji z przedstawicielami chińskiego przedsiębiorstwa, wstępnie zainteresowanego również inwestowaniem w regionie świętokrzyskim, rozmawiali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.


Działalność chińskiego koncernu Sun Group, którego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu, koncentruje się m. in. na branży ekologicznej żywności, zdrowego stylu życia i turystyce. Jak podkreślali przedstawiciele Sun Group, chińscy konsumenci oczekują dobrych ekologicznych polskich produktów, a rynek chiński jest bardzo chłonny pod tym względem.

– Z jednej strony województwo świętokrzyskie oczekuje inwestycji w innowacje i nowe technologie, ale jednocześnie chcemy oferować to, co mamy najlepszego, choćby w produkcji rolnej i sadowniczej. Naszym atutem, jako regionu, jest też lecznictwo uzdrowiskowe, które chcemy promować, wspierając również inwestycje w tym obszarze – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, zapewniając gości, że jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy.

Jak podkreślali goście, spotkania i wzajemne wizyty prezydentów Polski i Chin zaowocowały dużym zainteresowaniem Polską ze strony chińskich przedsiębiorstw, a nasz kraj jest obecnie traktowany jako jeden z najbardziej obiecujących rynków europejskich. Prezydent Sun Group Alexander Jiang oraz doradca koncernu Shi Feng mówili, że dla rozwoju współpracy biznesowej ważne jest również wsparcie władz lokalnych na poziomie obu regionów, m. in. poprzez stwarzanie przedsiębiorcom możliwości wzajemnej prezentacji potencjału gospodarczego obu stron. Przedstawiciele koncernu w imieniu władz chińskiej prowincji Liaoning oraz jej stolicy Shenyang przekazali deklarację o chęci nawiązania takiej współpracy. Podczas spotkania ze strony przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego również padła deklaracja podpisania memorandum o współpracy między województwem świętokrzyskim a prowincją Liaoning.

– Nie jest to nasze pierwsze spotkanie w tej sprawie. Wcześniej nasi goście mieli możliwość zapoznania się „w terenie” z możliwościami inwestowania w dziedzinie turystyki i turystyki zdrowotnej. Mogli się również przekonać, że mamy jedne z najpiękniejszych sadów w Europie i posiadamy możliwości eksportowe – dodał Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Świętokrzyskie jest małym regionem i bardzo zależy nam na współpracy z dużymi wiarygodnymi partnerami gospodarczymi, którzy chcą u nas inwestować i chcą importować nasze towary na swoje rynki – podsumował Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Galeria zdjęć