Img 3071

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gratulacje, życzenia oraz medale i nagrody zasłużeni pracownicy oświaty odebrali podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Gościem wydarzenia była wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.


Zasłużeni nauczyciele otrzymali odznaczenia państwowe – złote, srebrne i brązowe medale za Długoletnią Służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Prezydenta Miasta Kielce.

– To nie tylko święto nauczycieli, ale całej społeczności związanej ze szkołą. Chciałbym podziękować za miniony rok, który w oświacie był szczególny z uwagi na wyjątkową dużą liczbę egzaminów zewnętrznych i ogromne wyzwanie, jakim był podwójny nabór do pierwszych klas szkół średnich – mówił świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, składając życzenia i gratulacje pracownikom oświaty.

Uroczystość uświetnili swoimi występami artystycznymi uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.