Obchody niepodległości w Ożarowie

Obchody niepodległości w Ożarowie

Uroczystości niepodległościowe w Ożarowie rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w miejscowym sanktuarium. Po nabożeństwie mieszkańcy przybyli przed Krzyż Niepodległościowy na Placu Wolności.


– Przed stu laty na mapach Europy pojawiła się Rzeczpospolita – powiedział burmistrz Marcin Majcher. – Nie były to czasy łatwe, przez wiele lat musiano walczyć, przelać wiele krwi, aby znów zaistniała nasza ojczyzna. Dziś spotykamy się w tym miejscu, przy pamiątkowym pomniku, by pochylić czoła przed tymi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę po to, byśmy mogli dziś spokojnie żyć i pracować w kraju wolnym.
Apel pamięci odczytał sekretarz gminy, druh Tomasz Sobieraj. – Kombatanci i weterani walk Rzeczpospolitej, mieszkańcy ziemi ożarowskiej, żołnierze wojska polskiego, rodacy! – powiedział. – Stajemy dziś na apelu na Placu Wolności w Ożarowie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska.
Po odczytaniu apelu pamięci rozpoczęła się ceremonia składania wieńców. Delegacjom samorządowców, instytucji, szkół, zakładów pracy organizacji społecznych, politycznych asystowali strażnicy miejscy. Aby podkreślić rangę uroczystości, na zakończenie części oficjalnej odegrano „Rotę”. Mieszkańcy pozowali przed pomnikiem do wspólnego zdjęcia, które w przyszłym roku będzie umieszczone w specjalnej kapsule. Trafi ona pod pomnik w przyszłym roku, w 450-lecie lokacji Ożarowa.

1140
Mieszkańcy Ożarowa podczas niepodległościowych uroczystości

W dalszej części uroczystości, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbył się spektakl „Od potęgi i wielkości przez niewolę do wolności”. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki wspólnie ze Stowarzyszeniem Iskra i MGOK nawiązali do legendy o orle białym, którym towarzyszył Polsce od momentu powstania państwa. Później w formie symbolu pojawiały się kolejne wstawki z historii kraju.
– Odbywała się walka z flagami poprzez taniec – wyjaśniała Wasyl Browarnyk –Zastępca Przewodniczącego Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego, Dmytro Romanczenko – Dyrektor Departamentu Budownictwa, Mieszkalnictwa i Architektury Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego oraz Oleg Rozborskij – Dyrektor Spółki „Alternatywna energia cieplna” , która dzięki konsultacjom z historyczką Elżbietą Waszkiewicz i dyrektorem MGOK Marianem Susem pokazała, jak ludzie spierali się pod zaborami. – Naród miał chwalebne dla siebie chwile. Podnosił się na duchu, nie upadał. Była w nim siła, mimo wielu przeciwieństw. Wprowadziłam na scenę małe dziecko, które budzi nadzieje.
Spektakl powstał w ramach projektu „Żeby ją cenić, trzeba ją zrozumieć”. Na scenie tańczyło łącznie z małą dziewczynką 19 osób. W chórze pod kierunkiem Sylwii Broś śpiewało około 50 dzieci. Wszystkie stroje kupiono dzięki środkom Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Lokalizacja