1 (1)

Oblicza Niepodległej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Do 31 grudnia w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach można oglądać wystawę pt. „Oblicza Niepodległej Polski 1918-1939”. Ekspozycja prezentuje ponad 200 skanów zdjęć i fotografii archiwalnych, które pokazują czas odbudowy naszego kraju.

Fotografie oparzone są krótkim tekstem, który przybliży zwiedzającym m.in. osiągnięcia gospodarcze, techniczne, rozwój komunikacji, szkolnictwa, nauki, prasy, kultury, sportu, a także życie codzienne Polaków w pracy i podczas wypoczynku – turystykę, kurorty i uzdrowiska, modę, konkursy piękności, mniejszości narodowe jak również biedę.

Do stworzenia wystawy autorzy wykorzystali zdjęcia pochodzące z publikacji: W kurortach przedwojennej Polski. Narty-dancingi-brydż, Łozińska M., Łoziński J.,Warszawa 2012; W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, Łozińska M., Łoziński J., Warszawa 2011;Wypoczynek w II Rzeczpospolitej. Kurorty-rekreacja-zabawa, Gawkowski R., Bielsko-Biała 2014;Warszawa. Perła Północy, Barbasiewicz M., Warszawa 2014; Dwudziestolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1939, Kraków-Warszawa 1928; kolekcja Dwudziestolecie Międzywojenne Koper S., Warszawa 2013 z czasopism: “Tygodnik Illustrowany”, “Karta”, “Ilustrowany Kurier Codzienny”, “Wysokie Obcasy”, “Morze”. Dużą część zbiorów stanowią również zdjęcia Zasobów Internetowych m.in. z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

 

Lokalizacja