Komisja Strategii Rozwoju, Zdjęcie Zbiorowe Siedzących Przy Stołach Uczestników Posiedzenia

Obradować będzie Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa

26 lutego 2024 r. o godz. 9:30 w sali VIP Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (II piętro), ul. Stefana Żeromskiego 12, odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Obrady rozpoczną się o godz. 9.30 pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki.

W pierwszej kolejności Komisja pozna założenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Masłów, w obrębie Masłów Pierwszy.

Następnie Komisja zajmie się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej.

Po zaopiniowaniu ww. dokumentów Członkowie Komisji zapoznają się z informacją o zrealizowanym konkursie „Cyfrowe łamigłówki”.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Masłów, w obrębie Masłów Pierwszy.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej.
  4. Informacja o zrealizowanym konkursie „Cyfrowe łamigłówki”.
  5. Sprawy różne.