Mówi Andrzej Bętkowski

Obradował Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i z udziałem wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Arkadiusza Bąka. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem wdrażania nowego programu, podjęli również decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów w poszczególnych działaniach.

Informacje dotyczące stanu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedstawili dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

Podczas IV posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego podjęli uchwały w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla wielu działań m.in.: efektywności energetycznej, zielonej energii, gospodarowania odpadami, wsparcia zdrowotnego świętokrzyskich pracowników, zwiększenia dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Decyzja Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2022 roku uruchomiła zakontraktowane w programie fundusze europejskie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

  • projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
  • projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w ramach programu regionalnego kierowane są głównie na innowację, rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć mają przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców.