Obradował Komitet Monitorujący RPO WŚ

Obradował Komitet Monitorujący RPO WŚ

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Obradom posiedzenia przewodniczył  Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania Komitet zatwierdził sprawozdanie roczne za 2013 rok z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz pozytywnie zaopiniował decyzję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 2007-2013 w sprawie przesunięcia środków z Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej na realizację Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.