Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Szósta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W obradach uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz radni Sejmiku Arkadiusz Bąk i Grigor Szaginian. Młodzi radni dyskutowali m.in. o konferencji samorządów uczniowskich, przyjęli także stanowisko ws. rekomendacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Podczas obrad uzupełniono skład Młodzieżowego Sejmiku. Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczył nominacje nowym radnym: Alicji Sitarz z Suchedniowa, Alicji Dulik z Kielc, Kacprowi Serafinowi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przyjął od nich ślubowanie. Obecnie Młodzieżowy Sejmik liczy 36 osób.

– Stawiamy przede wszystkim na aktywność młodzieży, finansowanie działających już programów oraz na szkolenie młodych jako liderów – powiedziała przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku, Julia Pająk, po przyjęciu przez radnych stanowiska w sprawie rekomendacji do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. – Chcemy, by głos zabierało jak najwięcej osób, które będą pełnić rolę lidera i zajmować się młodzieżą w naszym województwie. To jest między innymi program „Mania działania”, który daje możliwość dysponowania pieniędzmi na realizację własnych pomysłów oraz program „Liderzy dla młodzieży”, który kształci dorosłych i młodych, co naprawdę pozytywnie wpływa na rozwój regionu. Jestem absolwentką tego programu i uważam, że warto wspierać podobne działania – dodała.
Przewodnicząca Julia Pająk podkreśliła, ze młodzi radni chcą promować wśród młodzieży działalność obywatelską, pokazywać, że warto rozwijać kompetencje, które przydadzą się później w pracy. – Uczymy się współpracy, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dzięki temu umiemy zrozumieć czyjeś problemy, motywować grupę i wspólnie działać – powiedziała.
Młodzi radni podjęli uchwałę o konferencji samorządów uczniowskich województwa świętokrzyskiego, która odbędzie się w środę 23 października w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Dokonali zmian w składach komisji problemowych Młodzieżowego Sejmiku oraz ustalili, że w Pawłowie, w listopadzie, odbędzie się kolejna sesja Młodzieżowego Sejmiku. W obszarze dyskusji znalazła się również kwestia wyboru loga Młodzieżowego Sejmiku. Informację o możliwości wykorzystywania insygniów województwa świętokrzyskiego zgodnie ze Statutem województwa przekazała dyrektor Kancelarii Sejmiku, Marta Solińska-Pela.

 

Galeria zdjęć