Dav

Obradował Obywatelski Parlament Seniorów

„Samorząd terytorialny przyjazny seniorom” – pod takim hasłem w Warszawie odbyła się IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Województwo świętokrzyskie reprezentowali m.in. Jerzy Pyrek, pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Anna Pytlakowska, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz Janina Łucak, członek Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów.

W obradach uczestniczyło około 460 delegatów z całej Polski. Uczestnicy omówili cele i zadania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zapoznali się ze stanem polskiej geriatrii, ocenili rządowe i samorządowe programy senioralne. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny na temat zadań samorządu terytorialnego wobec osób starszych.
W trakcie posiedzenia Jerzy Pyrek, pełnomocnik marszałka ds. seniorów poinformował o działaniach na rzecz seniorów na terenie województwa oraz zaprosił uczestników do zwiedzania naszego regionu, korzystając z Projektu Świętokrzyska Karta Seniora wpisującego się w tak zwaną Srebrną Gospodarkę.

Obywatelski Parlament Seniorów to rezultat konsolidacji ruchu senioralnego w Polsce, a zarazem wypełnienie zaleceń Parlamentu Europejskiego.

1
Jerzy Pyrek, pełnomocnik marszałka ds. seniorów

Galeria zdjęć

Lokalizacja