Sejmik Województwa Świętokrzyskiego (21)

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W czwartek 4 lipca w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się V nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VII kadencji. Radni przyjęli apel o uwzględnienie województwa świętokrzyskiego w planach budowy linii kolejowych dużych prędkości wynikających z ogłoszonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej programu „Polska 100 minut”. 

Apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o uwzględnienie województwa świętokrzyskiego w planach budowy linii kolejowych dużych prędkości wynikających z ogłoszonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej programu „Polska 100 minut”

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego apeluje do Premiera i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie obiektywnej analizy ogłoszonego przez Premiera programu „Polska 100 minut”.

W przedstawionych publicznie założeniach tego projektu województwo świętokrzyskie pomijane jest w realizacji inwestycji budowy linii kolejowych dużych prędkości. Wcześniejsze założenia związane z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego zakładały budowę na terenie województwa świętokrzyskiego dwóch tzw. szprych: nr 6 – z Sanoka przez Ostrowiec Świętokrzyski i powiat starachowicki oraz nr 7 – przez Busko-Zdrój i Kielce do Opoczna. Takie rozwiązania dawały naszemu województwu szanse na dobry, zrównoważony rozwój. Przedstawiona obecnie przez Premiera koncepcja pozbawia nasze województwo jakichkolwiek szans rozwojowych skazując cały region na długotrwałą marginalizację gospodarczą i społeczną.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, jako organ samorządu województwa odpowiedzialny za politykę rozwoju, apeluje do Pana Premiera i Rządu o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zmiany planów inwestycyjnych wynikających wprost z ogłoszonego projektu „Polska 100 minut”, w takim zakresie, aby województwo świętokrzyskie nie było pozbawione możliwości rozwojowych.

Już dziś, pomimo ogromnych wysiłków władz samorządowych jesteśmy jednym z najuboższych regionów Unii Europejskiej, który dodatkowo ulega bardzo szybkiej depopulacji. Realizacja zapowiedzianego przez Pana Premiera projektu „Polska 100 minut” z całą pewnością może tylko ugruntować takie negatywne tendencje, a na to nigdy nie będzie naszej zgody.

 

Apel będzie przekazany Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzystom z terenu województwa świętokrzyskiego, a także, do wiadomości, samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa świętokrzyskiego.