Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

22 lutego br., w trybie zdalnym, obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni dokonali zmian w uchwałach budżetowych, zajęli się uchwałą przedstawiającą sytuację na świętokrzyskim rynku pracy oraz przyjęli informację o wysokościach wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach podległych samorządowi województwa.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa, społecznika, lekarza psychiatry, pochodzącego z Armenii Grigora Szaginiana, a także Macieja Lisa, sybiraka, przewodniczącego Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych, współzałożyciela i wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach, wieloletniego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wojewodzie świętokrzyskim, a następnie marszałku województwa świętokrzyskiego.

Radni Sejmiku przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 oraz zmiany w tegorocznym budżecie województwa, związane m.in. z przesunięciami kwot na poszczególne inwestycje drogowe, finansowanie projektów z zakresu ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, edukacji, kultury czy ochrony środowiska.

Przyjęto również uchwałę w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego, której projekt przedstawiła wicemarszałek województwa Renata Janik. Jak wynika z analiz, na przestrzeni roku 2020 wzrost bezrobocia odnotowały wszystkie województwa, przy czym w Świętokrzyskiem był on najmniej dotkliwy, do czego przyczyniły się programy na rzecz ochrony miejsc pracy realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wzrosła liczba podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowanych w rejestrze REGON. Nie potwierdziły się formułowane na początku pandemii prognozy, dotyczące masowych zwolnień grupowych. Spodziewany jest natomiast wzrost zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zwłaszcza w przetwórstwie przemysłowym, a także rosnącej w skali całego kraju branży e-commerce. Ważnym elementem wspierania rynku pracy są także szkolenia zawodowe, staże, poradnictwo, a także inne formy aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Na skutek niespełnienia ustawowego wymogu liczby radnych, podczas sesji rozwiązano Klub Radnych Świętokrzyscy Samorządowcy, który do niedawna współtworzył zmarły Grigor Szaginian. Dokonano także zmian i uzupełnienia składu komisji Sejmiku.

Galeria zdjęć