Małe granty dla OSP, na organizację imprez sportowych i wydarzeń patriotycznych – obradował Zarząd Województwa

Małe granty dla OSP, na organizację imprez sportowych i wydarzeń patriotycznych – obradował Zarząd Województwa

750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Ponadto wsparcie otrzymali organizatorzy trzech ważnych wydarzeń sportowych, a także dwóch wydarzeń patriotycznych.


Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość udzielonego jednostkom wsparcia waha się od 5 do 18 tys. złotych. Więcej informacji: Małe granty dla naszych osp

Pomoc finansową otrzymały również trzy zaplanowane w najbliższym czasie ważne wydarzenia sportowe – mistrzostwa w tenisie stołowym oraz udział zawodników klubów NOSAN Kielce i Korona Handball w międzynarodowych zawodach. Więcej informacji: Na imprezy sportowe

Zarząd Województwa wesprze także organizację dwóch wydarzeń patriotycznych – „LIV Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej” oraz „Rekonstrukcji bitwy pod Osiekiem w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej” – organizatorzy każdego z nich otrzymają dotację w wysokości 2 tysięcy złotych. Więcej informacji: Cenna lekcja historii i patriotyzmu