Obradował zespół ds informatyzacji województwa WRDS

Obradował zespół ds informatyzacji województwa WRDS

Nowopowołany Zespół do Spraw Informatyzacji Województwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego spotkał się na pierwszym posiedzeniu. Mowa była na nim m.in. o Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej i zachęceniu do przystępowania do niej operatorów.

Podczas swojego ostatniego posiedzenia, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powołała do życia Zespół do Spraw Informatyzacji Województwa. Jego przewodniczącym został Aleksander Kabziński – wiceprzewodniczący WRDS, prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw. W składzie zespołu znaleźli się również Władysław Kozieł – przewodniczący Zarządu Powiatowego Forum Związków Zawodowych w Sandomierzu, dr Zbigniew Sender – pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej i przedstawiciel NSZZ “Solidarność”, Andrzej Sztokfisz – zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Renata Trela – członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Urządzeń Chemicznych i Aparatury Przemysłowej “Chemar” S.A. w Kielcach.

Dziś w gronie tym zastanawiano się nad możliwościami jeszcze lepszego wykorzystania Regionalnej Sieci Szerokopasmowej. Wcześniej jednak zatwierdzony został regulamin działalności Zespołu. Spotkanie otworzył jego przewodniczący, Aleksander Kabziński.

– Właśnie w kwestii informatyzacji chcemy nadrabiać najmocniej zaległości w stosunku do innych regionów i po to się tu dziś spotykamy, aby zastanowić, się, jak to skuteczniej robić – mówił Aleksander Kabziński.

Aktualny stan realizacji tego projektu telekomunikacyjnego w województwie świętokrzyskim – sieci szerokopasmowej przedstawił Andrzej Sztokfisz, który zwracał uwagę na bariery inwestycyjne dla operatorów dostępowych w obszarach o małej gęstości zaludnienia.

Zespół zaproponował zaproszenie na jedno ze swoich spotkań przedstawiciela operatorów w celu poznania ich stanowiska w tej sprawie. Jednocześnie przedłożony WRDS ma zostać projekt apelu do samorządów gminnych i powiatowych o zastanowienie się nad możliwościami zmniejszenia barier dla operatorów dostępowych oraz wykorzystania Sieci.