Obradował zespół problemowy do spraw transportu WRDS

Obradował zespół problemowy do spraw transportu WRDS

Powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego zespół problemowy ds. transportu obradował dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim problemów obwodnicy Klimontowa oraz spraw publicznego transportu zbiorowego. Przyjęty został również regulamin funkcjonowania Zespołu.

Do zadań Zespołu należy analizowanie rozwiązań i formułowanie opinii i wniosków w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu transportowego województwa świętokrzyskiego, funkcjonowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich czy organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zajmować ma się on również opiniowaniem sektorowych strategii oraz programów dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej oraz wykonywaniem zadań powierzonych przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach.

Przewodniczącym Zespołu został Jacek Sułek, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Pozostałymi członkami są:
– Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
– Michał Cichocki – Kierownik Oddziału Planowania i Organizacji Transportu Wojewódzkiego Zarządu Transportu;
– Aleksander Kabziński – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw;
– Michał Pilecki – Członek Prezydium i Rady OPZZ województwa świętokrzyskiego, Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów w Kielcach;
– Stanisław Leśniewski – Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego;
– Urszula Ślusarska – Przedstawicielka Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;
– Bogdan Latosiński – Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;
– Marek Banasik – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
– dr Elżbieta Śreniawska – Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach,  Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Kielcach.

Pierwszym merytorycznym punktem dzisiejszych obrad było omówienie aktualnej sytuacji w  Klimontowie w związku z ruchem samochodów ciężarowych.

– Duży ruch samochodów ciężarowych, jeżdżących najczęściej do i z pobliskich kopalni utrudnia życie mieszkańcom Klimontowa. Budowa obwodnicy to jedyny możliwy sposób na trwałe rozwiązanie tego problemu. Jej budowa może rozpocząć się najwcześniej jesienią 2017 roku, dlatego chcemy poszukać tymczasowego rozwiązania tego problemu i w tym celu trwają rozmowy z pobliską kopalnią – wyjaśniał przewodniczący Zespołu, Jacek Sułek.

Zespół zajął się również przedstawieniem obecnej sytuacji w zakresie transportu zbiorowego. Przeanalizowano zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Dyskusja dotyczyła przesunięcia terminu wejścia w życie nowych zasad organizacji przewozów na liniach użyteczności publicznej oraz przygotowań samorządów lokalnych do wejścia w życie nowych uregulowań.