Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”

Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”. Obradujący wyłonili nominowane do nagrody podmioty, samorządy i przedsiębiorców wspierających sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Laureatów konkursu poznamy podczas Gali Lider Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 15 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Nagrody w konkursie przyznawane są w trzech kategoriach: Samorząd prospołeczny, Biznes prospołeczny i Podmiot ekonomii społecznej. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Podczas posiedzenia Kapituła spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała podmioty, samorządy i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Do nagrody w kategorii Samorząd prospołeczny zgłodzonych zostało sześciu kandydatów tj.: gmina Bieliny, gmina Sędziszów, gmina Górno, gmina Starachowice, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce.

Do nagrody w kategorii Biznes prospołeczny zgłodzonych zostało trzech kandydatów tj.: Szkoła Zarządzania sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, firma Formaster S.A. Kielce i Bank Spółdzielczy Sędziszów.

Do nagrody w kategorii Podmiot ekonomii społecznej zgłodzonych zostało ośmiu kandydatów tj.: Fundacja Perspektywy i Rozwój Sędziszów, Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” Sędziszów, Zakład Aktywności Zawodowej „Zaz Smaczek” Kielce,  Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki” Kazimierza Wielka, WTZ Przy Specjalnym Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie, Fundacja Anielskie Skrzydła Ostrowiec Świętokrzyski, Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczan-Ka” Starachowice i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Końskie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej Gali Lider Ekonomii Społecznej w dniu 15 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Galeria zdjęć

Lokalizacja