Obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

19 grudnia, podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, poznamy laureatów XXI edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości. Zwycięzców wybrano podczas dzisiejszego posiedzenia kapituły Nagrody, która zostanie przyznana w trzech kategoriach: organizacje publiczne – ochrona zdrowia, średnie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz duże przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe.

Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999 roku. Jest przyznawana przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość na poziomie: krajowym i europejskim. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne, niezależnie od wielkości i formy zatrudnienia, posiadające lub mające zamiar ubiegać się o certyfikat jakości, a także działające na terenie województwa minimum 4 lata i płacące w nim podatki.

Uczestnictwo w konkursie umożliwia między innymi otrzymanie Certyfikatu i/lub Berła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie jakości – Polska Nagroda Jakości, promocję organizacji i jej dokonań w mediach, a także wzmocnienie wizerunku firmy i jej prestiż.