Urząd Marszałkowski

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W trybie zdalnym, z udziałem członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, obradowała we wtorek 22 listopada Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali projekty uchwał związane ze wsparciem finansowym dla NGO w 2023 r., dotyczące dodatków do wynagrodzeń nauczycieli pracujących w instytucjach oświaty podległych samorządowi województwa, zapoznali się także z realizacją programów edukacyjnych i przekazanych stypendiów sportowych. Obrady prowadziła przewodnicząca komisji, radna Sejmiku Agnieszka Buras.

Podczas posiedzenia komisji radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji “Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”. Projekt rocznego programu referowała Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

Dyskutowano także o projekcie uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. Jak powiedziała radnym wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, wprowadzane zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Dotyczą m.in. dodatków funkcyjnych dla tzw. mentorów, opiekunów stażu, kierowników praktyk zawodowych, kierowników zespołów pozalekcyjnych. Tekst projektu uchwały był konsultowany m.in. ze związkami zawodowymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji.

Podczas wtorkowego posiedzenia członkowie komisji  wysłuchali informacji z przyznanych w roku 2022 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom województwa świętokrzyskiego. Zapoznali się również z realizacją projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022.”, który co roku, wraz ze świętokrzyską policją i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego prowadzi Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.