Obrady Komisji

Obradowała komisja konkursowa w ramach otwartego konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych”

7 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej rozpatrującej wnioski, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 roku.


Komisji konkursowej przewodniczył Piotr Kisiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W pracach komisji uczestniczyli też Ewa Działowska, przedstawicielka organizacji pozarządowych działających w województwie świętokrzyskim oraz Renata Świercz z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

W posiedzeniu komisji z głosem doradczym wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Veronika Kurdybakha, wiceprzewodnicząca Sejmiku i Maciej Kwiatkowski, radny Sejmiku, pod opieką Marty Solińskiej-Pela, dyrektora Kancelarii Sejmiku.

Organizacje pozarządowe zgłosiły do konkursu 16 ofert, które oceniono pod względem formalnym i merytorycznym. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, najprawdopodobniej w dniu 19 maja br.

Galeria zdjęć