Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali raport z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2011 – 2012”, a także zapoznali się z informacją o sytuacji nasiennej w rolnictwie w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.

 

Radni zapoznali się z informacją o sytuacji nasiennej w rolnictwie w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Z raportu wynika, że liczby dotyczące kwalifikacji polowej materiału siewnego za 2013 rok wykazują wzrost powierzchni upraw plantacji nasiennych na terenie województwa świętokrzyskiego w stosunku do roku 2012 i lat poprzednich.  W bieżącym roku powierzchnia plantacji zgłoszona do oceny była największa od 5 lat i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 43%. Widoczny jest natomiast spadek produkcji kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na rzecz materiału szkółkarskiego kategorii CAC.
W roku bieżącym znacznie wzrosła liczba ocenianych prób materiału siewnego zbóż jak również innych gatunków roślin rolniczych. Materiał siewny znajdujący się w obrocie jest dobrej jakości, co wykazały kontrole prowadzone w przedsiębiorstwach nasiennych, hurtowniach i u przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Członkowie Komisji wysłuchali także raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, które przedstawiła Edyta Marcinkowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Na zakończenie obrad radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2011 – 2012”, a także projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 i budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok.

Zapoznali się również z planem prac Komisji na I półrocze 2014 roku.