Komisja Rolnictwa I Ochrony Środowiska, 25.05.2021 Od Lewej Artur Konarski Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem radnego Artura Konarskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Na spotkaniu radni dyskutowali na temat Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie  oraz dofinansowania zakupu węzy pszczelej dla pszczelarzy działa,jących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Posiedzenie Komisji było okazją do porozmawiania w szerszym gronie o szansach i wyzwaniach dla regionu świętokrzyskiego w kontekście zielonej transformacji.

Wokół Europejskiego Zielonego Ładu

Pytania, jakie stawiali sobie uczestnicy dyskusji nad strategią  Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczyły głównie: wpływu założeń Europejskiego Zielonego Ładu na świętokrzyskie rolnictwo, wyzwań przed jakimi będzie musiał stanąć polski rolnik, wpływu ograniczeń związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu na rynek środków ochrony roślin czy nawozów, znaczenia  wytycznych stawianych rolnikom przez Unię Europejską.

Europejski Zielony Ład to strategia Unii Europejskiej, w której nadrzędnym celem jest ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wśród założeń, jakie są stawiane przed krajami członkowskimi, znalazły się m.in. zmniejszenie stosowania w uprawach pestycydów chemicznych, zmniejszenie strat składników pokarmowych, czy ograniczenia używania nawozów. Wśród rolników pojawiają się jednak pewne obawy przed stosowaniem takich rozwiązań. Nakaz ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów będzie oznaczał olbrzymią presję ze strony chorób i szkodników, a co za tym idzie spadki plonów. Rolnicy zwracają uwagę, że preparaty biologiczne już dziś są stosunkowo drogie, a po wprowadzeniu ograniczeń w stosowaniu ich chemicznych odpowiedników będą jeszcze droższe. Ochrona produkcji może stać się zbyt kosztowna.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Transformacja ma być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Pomoc pszczołom i pszczelarzom

Kolejnym tematem podjętym przez uczestników dyskusji było dofinansowanie zakupu węzy pszczelej dla pszczelarzy działających na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2020/2021r uruchomiony został samorządowy program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej dla pszczelarzy działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Węza to używany w pszczelarstwie szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego umieszczany w ramce, którą umieszcza się wewnątrz ula. Na nim pszczoły budują swój plaster miodu.

– Przeznaczyliśmy 100 tys. zł na zakup węzy pszczelej, która wpłynie na poprawę warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich. Suma ta przeznaczona jest dla pszczelarzy z terenu województwa świętokrzyskiego – podkreślił Marek Jońca członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć