Obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się w poniedziałek, 17 lutego postanowiła przekazać petycję przedłożoną Sejmikowi przez Starostę Buskiego do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w kompetencjach którego leży jej rozpatrzenie. W obradach Komisji uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski.

Petycja nad którą debatowali dziś radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obradującej pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka, wpłynęła od Starosty Buskiego i dotyczy zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przez Sejmik w miejscowości Rzędów, gm. Tuczępy, miejsca do parkowania zatrzymanych samochodów przewożących odpady niebezpieczne.

Starosta zgłasza, że nie jest w stanie zorganizować tam miejsca do parkowania i zwraca się o zmianę uchwały „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022”. Starosta podkreśla, że ustawodawca tworząc przepisy o zatrzymywaniu i kierowaniu nielegalnych transportów z odpadami nie wskazał źródła finansowania tych zadań przez samorząd na który nałożył ten obowiązek. Ponadto prosi o interwencję w sprawie zmiany przepisów wspomnianej ustawy.

Radni Komisji przekazali petycję, zgodnie z właściwościami, do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, do którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy inicjatywa w tej sprawie.